CENNÍK

 

PSYCHOTERAPIA

Individuálna psychoterapia (50 min)  80 € / h
Párová psychoterapia (50 min) 100 € / h
Psychodiagnostika 80 € / h

 

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE VODIČOV, ŽIADATEĽOV
O VODIČSKÉ OPRÁVNENIE A INŠTRUKTOROV AUTOŠKÔL

Individuálne 70 € / os
Skupinové (5 – 9 osôb) 60 € / os
Skupinové (10 a viac osôb) 55 € / os

 

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE ŽIADATEĽOV
A DRŽITEĽOV ZBROJNÉHO PREUKAZU

  100 € / os

 

PROGRAMY A KURZY:

Individuálne (50 min)

 • zvládania nadmerného stresu
 • zvyšovanie psychickej výkonnosti
 • time management (efektívna organizácia vlastného pracovného a osobného času)
 • znižovanie nadváhy

 

 • 100 € / os
 • 100 € / os
 • 100 € / os
 • 70 € / os

Skupinové (50 min) 

 • zvládania nadmerného stresu
 • zvyšovanie psychickej výkonnosti
 • time management (efektívna organizácia vlastného pracovného a osobného času)
 • znižovanie nadváhy

 

 • 60 € / os
 • 60 € / os
 • 60 € / os
 • 40 € / os
Odborné poradenstvo pre vodičov (13 h) 250 € / os
Prednášková činnosť (45 min) 200 € / 45 min 

 

POZNÁMKY: Poskytované služby nie sú hradené poisťovňou a hradia sa priamou platbou. Ceny sú v súlade s honorárovým poriadkom Slovenskej komory psychológov. Dohodnuté stretnutie je možné odvolať vopred do 24 hodín – inak je spoplatnené v plnej sume plánovaného sedenia.

 

Cenník je platný od 1. 1. 2020.